תקנון פנדה סטייל (ח.פ 516288115)

 

1. כללי

פנדה סטייל עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי ריהוט באופן מקוון.

אתר פנדה סטייל pandastyle.co.il  בבלעדיות הפירמה ומשמשת פלטפורמה אינטרנטית לרכישת ריהוט לבית.

למען הסר ספק יצוין כי כל התמונות המפורסמות באתר והתכנים המועלים בבלעדיות של פנדה סטייל.

הליכים משפטיים עלולים להינקט על מפר זכויות הפירמה.

כל אשר ביצע הזמנה באמצעות האתר מצהיר כי קרא את התקנון וכי מסכים לכל תנאיו המצויינים בו.

2. תהליך הרכישה

יש לבצע רישום פרטי הלקוח כפי שמונחה בדף התשלום באתר לאחר בחירת המוצרים אותם רוצים לרכוש. לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי תתקבל הודעה באם העסקה אושרה או נדחתה, במידה והעסקה אושרה יקבל הלקוח אישור בדואר האלקטרוני.

הלקוח אשר רכש את המוצרים באמצעות האתר או בהזמנה טלפונית מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לשם השלמת העסקה כולל אישור על קבלת ההזמנה מידי חברת השליחויות, אם יסרב מכל סיבה לחתום על הטופס פנדה סטייל תראה אותו כמי שחתם על המסמך ולא תהיה לו כל טענות בגין המוצר שקיבל.

דמי המשלוח באתר אינם כוללים הובלה חריגה, הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות או כזאת שדורשת תוספת כח אדם או אמצעים מיוחדים.

יודגש כי החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או להוריד מוצרים באתר ללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן מוצרים הנמצאים במבצע או בהנחה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה יוחלט על הורדת מוצרים או העלאת מוצרים חדשים וללא כל התרעה מוקדמת.

תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה, יחד עם זאת יודגש כי לעיתים החברה מצלמת את הרהיטים על ידי צלם מטעמה ולעיתים באמצעות צלם היצרן, על כן הרהיט המוצג בתמונה הוא הרהיט אשר יתקבל בבית הלקוח.

כל תוכן אשר יועלה ברשתות החברתיות השונות, שלא ביוזמת ובאמצעות החברה אינו באחריותה כלל.

החברה כבשגרה מנהלת את מלאי מוצריה, אם וכאשר בוצעה עסקה ויתברר שהמוצר אזל מן המלאי באחריות החברה לעדכן  את הלקוח טלפונית וזאת עד 2 ימי עסקים ללקוח תהיה באפשרותו לבחור בין להמתין לחזרתו למלאי או לבחור מוצר חלופי לבין לקבל את מלוא כספו בחזרה.

3. זמני אספקה

אספקת המוצרים הינם על פי המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, מדובר בימי עסקים בלבד אשר אינם כוללים ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, במידה ואין באפשרות החברה לספק מסיבות שאינן בשליטתה הלקוח יוכל לבחור באם להמתין או לבטל העסקה ויוחזר לו מלוא כספו בחזרה.

4. ביטול העסקה
  1. ניתן לבטל עסקה עד 14 יום מקבלת המוצר.
  2. לא ניתן להחזיר מוצר שהורכב בבית הצרכן.
  3. הודעה על הביטול תימסר בדואר אלקטרוני.

 

ביטול עסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהא בניכוי 5% או 100 ש”ח הזול מביניהם. החברה תחזיר למזמין המוצר את הכספים בגין העסקה המובטלת כולל דמי המשלוח ששילם, בניכוי דמי הביטול. יחד עם זאת, יודגש, כי שווי החזר הכספים כאמור יהא בהתאם לנסיבות ההזמנה והתנאים הקבועים בחוק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, גם באם המוצר הגיע למחסני החברה וטרם הגיע לבית הלקוח, יינתן ללקוח החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש”ח הזול מביניהם ובניכוי דמי ההובלה. יחד עם זאת, יודגש, כי באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי יינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין.

כל זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.

5. הצהרת פרטיות

בכל הנושא של בטחון המידע יודגש, כי החברה משתמשת בכלל האמצעים האיכותיים והמקובלים הקיימים ברשת לצורך שמירה על בטחון המידע של לקוחותיה לרבות מערכת הסליקה החיצונית וכלל המידע אשר מתקבל מהלקוח באופן ייזום או לאו. יחד עם זאת, כל האחריות לביטחון המידע אינה באחריות ישירה של החברה אלא של הגורם אשר נותן את שירותיו לחברה. יודגש, כי כל אדם אשר נכנס לאתר החברה מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה בדבר שמירה על בטחון המידע וכי לחברה אין כל חבות או אחריות ביחס למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.

החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי התקנון מבלי להודיע על כך לציבור לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט שבבעלות החברה.

על תנאי תקנון זה וההתקשרות למול החברה חלים דיני מדינת ישראל בלבד. כמו כן, סמכות השיפוט הבלעדית הינה במחוז תל אביב.